perrėžti

perrėžti
1 pérrėžti 1. tr. SD326, Sut, K perpjauti, perkirpti, perdrėksti į dvi dalis: Párrėžiau pusiau skūrą J. Parplėšė visą kulšę i batą párrėžė [šernas su iltimis] Vdk.perdalyti, perskelti: Ir jis perrėžė vis pusiau BB1Moz15,10. Ir tur jo sparnus perrėžti (perskelti), o ne nulaužyti BB3Moz1,17. | refl. tr.: Lauką pusiau pérsirėšite Lp. 2. tr. 1 kuo aštriu brėžiant, giliai įpjauti, perskrosti: Pérrėžė jaučio pilvą, ir išbėgo žarnos Alv. Lūšis, gindama vaikus, geriausiam medžiokliniam šuniui vienu ypu pilvą perrėžia sp. Vanagas, kad ans paema grobį, tujau ans atvertęs párrėža su snapu Sd. Nugi susimušė pasigėręs, ir jam kaklą pérrėžė Mrj. Atadarę atrado vaikelį da gyvą, nors su perrėžtais viduriais BsPII188. | prk.: Tylą perrėžia greitosios pagalbos automobilio sirena V.Bub. | refl. tr. 1: Su stiklu koją pársirėžiau Brs. 3. tr. prk. judant per ką, perkirsti, perbrėžti: Bevalgant užėjo debesis, ūmai sutemo, pakilo vėjas, žaibas perrėžė dangų, nušvietė mūsų gryčios vidų A.Vien. Mėlyną tamsą perrėžė žalia raketa J.Dov. 4. intr. sudrožti, suduoti, užkirsti: Ė kas gi tau per blauzdas pérrėžė, gal supykai su kuo? Ds. Tu pérrėžei, aš ir atgijau Grv. Nustilk, ba pérrėšiu! Lp. \ rėžti; aprėžti; atrėžti; įrėžti; išrėžti; nurėžti; parėžti; perrėžti; prarėžti; prirėžti; surėžti; užrėžti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • perrėžti — pérrėžti vksm. Pérrėžk šį̃ mẽdžiagos gãbalą pusiáu …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • perskrosti — tr. Š 1. SD1158, Sut, Ser perpjauti, perrėžti (vidurius): Parskrosk paršą arba žuvį nuo uodegos iki galvos ir išrinksi iš vidaus žarnas J. Neperskrostos žuvys neišsiplaudžia gerai Užp. Parskrosk – kame tą vėžį rasi? O sako, vėžiu sirgęs Šts.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aprėžti — 1 aprėžti tr., aprė̃žti, ia, àprėžė 1. Š apipjauti, apkirpti: Atskrabas aprėžk dėl naginių vaikams J. Kūdikius aprėžti (jiems drobę sukirpti) N. | refl. J. 2. kuo aštriu apibrėžti, įpjauti aplink: Peiliu aprėžia aplink mano galvą ir ėmęs skūrą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atrėžti — 1 atrėžti 1. tr. R38, N, Š, DŽ atpjauti, atkirpti dalį iš didesnio gabalo: Atrėžk drobės, tai pasiūsiu marškinius Nč. Prasta medžiaga, bet kai jau buvo atrėžta, turėjau imt Srv. Atrėžk man aršiną gelumbės Rk. Atrėžė stuomenuką LTR(Ldvn). Atrėžęs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išrėžti — 1 išrėžti, išrė̃žti, ia, ìšrėžė 1. tr. SD413, K, M, DŽ1 išpjauti, iškirpti (ppr. ką pailgą): Drobės ìšrėžiau du kavalkus ir paklojau – testa klojėjas Vlk. Dar gerai, kad neìšrėžė [audeklo] Eiš. Iš šitos eglės reiks išrėžt lentų Ds. Išrėžiau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išskrosti — tr., išskrõsti, išskrõdžia, ìšskrodė; L 1. SD416, Q59, MŽ2115, N, K, M, Š, BŽ83, DŽ, NdŽ, Plng išimti vidurius, išdarinėti: Ižskrodžiu žuvį SD253. Marti išskrodė žuvį ir nuvalė J. Visas žuvis išskrodė, šaltu vandeniu apipylė Užp. Išskrosta… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nulaužyti — K; M iter. nulaužti 1: Pamidoram viršūnėles nulaužyk Rm. Rasi ryto[j], rasi ryto[j] šakeles nulaužyta JV415. Ir tur jo sparnus perrėžti (perskelti), o ne nulaužyti BB3Moz1,17. ◊ ragùs nulaužyti ką nors apveikti, palaužti puikybę: Nulaužyk ragùs …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nurėžti — 1 nurėžti, nurė̃žti, ia, nùrėžė 1. tr. SD1150, K, DŽ nupjauti, nukirpti dalį iš viso gabalo: Nurėžiau galą audimo J. Tik žiūrėk, nenurėžk kažno kaip Ssk. Aš tau nurėšiu, tuto, baltas drobeles, tuto (d.) Tj. Tamsta nurėši du metrus šito audeklo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parėžti — 1 parėžti, parė̃žti, ia, pàrėžė 1. tr. DŽ1, KlvrŽ, Lk papjauti, paskersti: Ar jau parėžėt tą kiaulę? Pžrl. Pjovikui tik duok, besiveizant kiaulę parėža Vvr. Jau laikas būtum prylaidą parėžti Slnt. Pjoviau sėklinius dobilus ir zuikį parėžiau Mrj …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perdrėksti — tr. 1. perrėžti, perbrėžti: Iki kraujo perdrėskiau sau ranką rš. 2. perplėšti: Švarkas buvo pusiau perdrėkstas rš. Akruotas pusiau perdrėkstas tapęs TP1880,40. | refl. tr., intr.: Parėjo persidrėskęs kelines Gs. Persidrėskė ant dviej pusių… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”